พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท31/01/2020
ผู้เข้าชม7500316689
แสดงหน้า1065441
รู้จักเว็บนี้จาก
(เข้าชม 5795 ครั้ง)


กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการแบบต่อเนื่อง

****************************โครงการ รวมน้ำใจให้คนด้อยโอกาสและยากไร้


-  รับบริจาคเสื้อผ้าใหม่และมือสองของเหลือใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น 
            -  ถวายของที่รับบริจาคให้กับพระภิกษุสามเณร รวมทั้งมอบของให้เยาวชนและคนที่ ด้อยโอกาสในแถบชนบทและแนวตะเข็บชายแดน   
            -  มอบพระพุทธรูปและยารักษาโรคให้ชาวบ้านที่ยากไร้

 
กองทุนรากแก้วพุทธทายาท


-  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่ยากจน แต่เรียนดี
            -  เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ ที่มีอุดมการณ์ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ด้วยจิตสาธารณะ
           
ขอเชิญสมทบทุนกองทุนรากแก้วพุทธทายาท
ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
         เลขที่บัญชี 471-2-32760-5

 
โครงการ ตามรอยพระโพธิสัตว์


มุ่ง ปลูกฝังอุดมการณ์นิสิต พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ให้เป็นผู้มีจิตอาสา ออกปฏิบัติการในโครงการเพื่อสงเคราะห์และพัฒนาผู้ที่ด้อยโอกาส  ขาดคนช่วยเหลือ  ทั้งในด้านวัตถุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค และด้านวิชาความรู้อื่นๆที่จำเป็น
 

 โครงการ ผ้าไตรมือสอง


-  เพื่อระดมผ้าไตรที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้และปัจจัย ๔ อื่นๆ ถวายให้พระภิกษุสามเณรที่ด้อยโอกาสยากไร้ ในชนบทแนวตะเข็บชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
-  ระดมทุนทรัพย์จัดซื้อ ผ้าไตรจีวร อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค ถวายคณะสงฆ์สามเณรที่ขาดแคลนใน พม่า ลาว และไทย
 
โครงการถวายเทียนพรรษา  แก่วัดที่ยากจนและไม่มีไฟฟ้าใช้

กิจกรรม การถวายเทียนพรรษา แก่วัดชนบทในประเทศไทย และวัดที่ยากจน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในบริเวณพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง
 
โครงการพิมพ์หนังสือธรรม(นักธรรม)

เพื่อสานสัมพันธ์และสืบต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรัฐฉาน และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
การดำเนินงาน
การพิมพ์ และถวายหนังสือเรียนนักธรรม ชั้นตรี โท เอกภาษาไทเขิน(ตั๋วเมือง) ถวายคณะสงฆ์ นครเชียงตุง รัฐฉานและภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่น
 กองทุนอาหารและการศึกษา สำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
(Fund for Food and Education for the Needy Children)


มอบอุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นให้วัด และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนที่ยากจน ในชนบทและขอบชายแดน

                สมทบทุน กองทุน ได้ที่                   
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 471-2-32761-3
 
กองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส


เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา  กองทุนได้ดำเนินกิจกรรม โครงการสอนภาษาไทยให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันอาทิตย์ โดยเปิดดำเนินการ ๒ แห่ง คือ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินการสอนในช่วงกลางวัน และแคมป์ก่อสร้างต่างๆ พระนิสิตเป็นผู้ให้แนวคิด และแนวธรรม
 โครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว

รับ บริจาคและมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว ให้แก่ชาวบ้านที่ยากจน ในชนบทบนเขาบนดอยตามแนวตะเข็บชายแดน และถิ่นทุระกันดาร ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

 

ปฎิทิน
November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30