มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท25/07/2016
ผู้เข้าชม236156
แสดงหน้า331907
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

ประมวลภาพพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

ระมวลภาพพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
แด่ พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ณ  วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่ พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน ๒๒๒ รูป พระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน ๑๗๒ รูป และพระสงฆ์ที่ได้รับการทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน ๔ รูป ณ  วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในครั้งนี้ พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมมฺวโร เลขานุการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานการเลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็น “พระครูประวิตรวรานุยุต” ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล. ชท.) อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่เหล่าพระสงฆ์ ศานุศิษย์ ญาติพี่น้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ศรัทธาเลื่อมใส ในวัตรปฎิบัติอันดีงามของท่าน

พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร รับตราตั้งจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร รับพัดยศ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ รับโอวาทจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ร่วมกันส่งเสด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และศานุศิษย์ ในบริเวณพื้นที่ปะรำพิธี


พระครูประวิตรวรานุยุต สนทนากับญาติพี่น้องจากบ้านเหมืองหลวง อ.พาน จ.เชียงราย
ที่เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร บริเวณพิธีวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ญาติพี่น้องจากบ้านเหมืองหลวง และศานุศิษย์


หลังจากเสร็จพระราชพิธี ที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระครูประวิตรวรานุยุต พร้อมศานุศิษย์ และญาติพี่น้อง จากบ้านเหมืองหลวง อ.พาน จ.เชียงราย ที่เดินทางไปร่วมพิธี ได้เดินทางกลับไปยังวัดเหมืองหลวง เพื่อเข้ารับการแสดงมุทิตาจิต จากญาติพี่น้อง และชาวบ้านเหมืองหลวงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูประวิตรวรานุยุต เดินทางถึงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการแสดงมุทิตาจิต ซึ่งจัดขึ้นในพระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และองค์ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และญาติธรรมผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่า

ขบวนต้อนรับของเยาวชนชาวเชียงใหม่ และชาวไต ในจังหวัดเชียงใหม่ นำพระครูประวิตรวรานุยุต
เข้าสู่บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงวัดสวนดอก
อาจารย์ปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถือพัดยศนำพระครูประวิตรวรานุยุต
เข้าสู่พิธีมุทิตาจิตในวิหารหลวงวัดสวนดอก ท่ามกลางคณะศรัทธาพุทธบริษัท โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้การต้อนรับ


พระครูประวิตรวรานุยุต เข้าจุดธูปเทียนนมัสการพระประธาน หลังจากนั้นได้ถวายธูปเทียนแพแด่พระเทพโกศล
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และพระศรีสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตามลำดับ
อาจารย์ปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่านตราตั้งสมณศักดิ์ ถวายรายงานแด่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวเกียรติคุณ กล่าวอนุโมทนา และให้โอวาท


พระศรีสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
กล่าวเกียรติคุณ กล่าวอนุโมทนา และให้โอวาท


พระมหา ดร. อาทิตย์  อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอินทขิลสะดือเมือง เข้าถวายมุทิตาจิต


พระราชสิงหวรมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มอบของที่ระลึกร่วมแสดงมุทิตาจิต


ประธานชมรมรวมพี่น้องไต วัดพระนอนขอนม่วง นำคณะสงฆ์ชมรมพี่น้องไต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าถวายมุทิตาจิต


คณะพ่อสมบูรณ์ กันทะปา เข้าถวายมุทิตาจิต


คณะผู้ศรัทธา เข้าถวายมุทิตาจิต


พระครูประวิตรวรานุยุต ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ศรัทธา ที่เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาจิต
ในวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง


พระครูประวิตรวรานุยุต
ในวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง
วันที่ ๒๕  มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
July 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31