พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท30/05/2018
ผู้เข้าชม7500048152
แสดงหน้า691471
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

ประมวลภาพพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

ระมวลภาพพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
แด่ พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ณ  วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่ พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน ๒๒๒ รูป พระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน ๑๗๒ รูป และพระสงฆ์ที่ได้รับการทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน ๔ รูป ณ  วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในครั้งนี้ พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมมฺวโร เลขานุการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานการเลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็น “พระครูประวิตรวรานุยุต” ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล. ชท.) อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่เหล่าพระสงฆ์ ศานุศิษย์ ญาติพี่น้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ศรัทธาเลื่อมใส ในวัตรปฎิบัติอันดีงามของท่าน

พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร รับตราตั้งจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร รับพัดยศ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ รับโอวาทจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ร่วมกันส่งเสด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


พระครูประวิตรวรานุยุต ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และศานุศิษย์ ในบริเวณพื้นที่ปะรำพิธี


พระครูประวิตรวรานุยุต สนทนากับญาติพี่น้องจากบ้านเหมืองหลวง อ.พาน จ.เชียงราย
ที่เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร บริเวณพิธีวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ญาติพี่น้องจากบ้านเหมืองหลวง และศานุศิษย์


หลังจากเสร็จพระราชพิธี ที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระครูประวิตรวรานุยุต พร้อมศานุศิษย์ และญาติพี่น้อง จากบ้านเหมืองหลวง อ.พาน จ.เชียงราย ที่เดินทางไปร่วมพิธี ได้เดินทางกลับไปยังวัดเหมืองหลวง เพื่อเข้ารับการแสดงมุทิตาจิต จากญาติพี่น้อง และชาวบ้านเหมืองหลวงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูประวิตรวรานุยุต เดินทางถึงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการแสดงมุทิตาจิต ซึ่งจัดขึ้นในพระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และองค์ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และญาติธรรมผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่า

ขบวนต้อนรับของเยาวชนชาวเชียงใหม่ และชาวไต ในจังหวัดเชียงใหม่ นำพระครูประวิตรวรานุยุต
เข้าสู่บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงวัดสวนดอก
อาจารย์ปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถือพัดยศนำพระครูประวิตรวรานุยุต
เข้าสู่พิธีมุทิตาจิตในวิหารหลวงวัดสวนดอก ท่ามกลางคณะศรัทธาพุทธบริษัท โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้การต้อนรับ


พระครูประวิตรวรานุยุต เข้าจุดธูปเทียนนมัสการพระประธาน หลังจากนั้นได้ถวายธูปเทียนแพแด่พระเทพโกศล
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และพระศรีสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตามลำดับ
อาจารย์ปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่านตราตั้งสมณศักดิ์ ถวายรายงานแด่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวเกียรติคุณ กล่าวอนุโมทนา และให้โอวาท


พระศรีสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
กล่าวเกียรติคุณ กล่าวอนุโมทนา และให้โอวาท


พระมหา ดร. อาทิตย์  อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอินทขิลสะดือเมือง เข้าถวายมุทิตาจิต


พระราชสิงหวรมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มอบของที่ระลึกร่วมแสดงมุทิตาจิต


ประธานชมรมรวมพี่น้องไต วัดพระนอนขอนม่วง นำคณะสงฆ์ชมรมพี่น้องไต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าถวายมุทิตาจิต


คณะพ่อสมบูรณ์ กันทะปา เข้าถวายมุทิตาจิต


คณะผู้ศรัทธา เข้าถวายมุทิตาจิต


พระครูประวิตรวรานุยุต ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ศรัทธา ที่เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาจิต
ในวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง


พระครูประวิตรวรานุยุต
ในวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง
วันที่ ๒๕  มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

bv
Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bagsbetween your crimson dotted constructed while using the surface ofdiscount bottega veneta bags for sale along with unique stainless-steel materials plus a bright frame, perfect for summer put on, you are able to entirely mirror that it is activity artistic style. The top involving Bottega Veneta Women Totes Outlet Sale Storeid of the G-shaped darkness border.Bottega Veneta Outlet Within the three or more o-clock situation to the orange and also reddish lines, and another calendar computer, with all the signature from theFake Bottega Veneta StoreAre you a fashion lover? Do you want to give yourself the style that can be termed as latest and trendy? If any of your answer is yes then today Replica Bottega Veneta Men Bagswith the help of latest designer outfits you can get any style you wish for. However one thing that is very important to note here is that if really the style matters for you then along witBottega Veneta knockoffsimportant to have the stylish shoes and otherBottega Veneta the shoes play a veryRreplica Bottega Venetalooks of the person wearing them. There are many people who give priority to stylish branded clothes only. For them the shoes are only something to protect the feet. But are they right in their opinion? The answer is no! Surelybottega veneta wallet ????as clothes and without them even the best outfit is definitely of no use. So if you want to put an everlasting impression on your beloved one then it is very important to take the best designers shoes of best brands like replica bv handbags along with latest outfits. bottega veneta ????-??? shoes was considered a very tedious task but thanks to various good shoes manufacturing companies that offer best designs every day and moreover thanks to internet that helps inhttp://www.bottegavenetas.cc.
 
bv [106.185.46.xxx] เมื่อ 24/08/2016 14:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30