มูลนิธิการศึกษาเเละเผยเเผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขง  
 
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท18/01/2017
ผู้เข้าชม260822
แสดงหน้า369646
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

ข่าวสาร

 

อนุโมทนา

อนุโมทนาบุญ -- คุณพรพรรณ สุจริตวณิช ร่วมบุญเป็นเจ้าผ้าป่าปลดหนี้ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งพันบาท) ขอ...
อ่านต่อ >>
 
 

อนุโมทนา

อนุโมทนาบุญ -- คุณแสงหนุ่ม เชียงตุง Lannar Travels Tours ร่วมบุญเป็นเจ้า 'ผ้าป่าปลดหนี้' จ...
อ่านต่อ >>
 
 

อนุโมทนา

อนุโมทนาสาธุ----- กับศรัทธาอุบาสกสุพรรณ และอุบาสิกาวารุณี ที่ใด้นำเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ มาถวายให้มูลน...
อ่านต่อ >>
 
 

อนุโมทนา

อนุโมทนาบุญ-- กับคณะแก็งค์ลูกหมี และเพื่อนๆ ใด้เป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษ 10 กระสอบ และน้...
อ่านต่อ >>
 
 

มอบพระพุทธรูปให้ชนเผ่าปะหล่อง

เส้นทางบุญ-- มอบพระพุทธรูปให้ชนเผ่าปะหล่อง เพื่อให้กราบไหว้บูชา มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นพุทธมามกะท...
อ่านต่อ >>
 

บทความ

 

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

14 บทความ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ         เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเ...
บทความทั้งหมด >>
 
 

๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

1 บทความ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ      เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและการบ...
บทความทั้งหมด >>
 
 

๓. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กรพุทธศาสนา

6 บทความ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ      เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กร...
บทความทั้งหมด >>
 
 

๔. เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 บทความ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ      เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี...
บทความทั้งหมด >>
 
 

๕. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์กิจการ ด้านสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

8 บทความ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ      เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์กิจการ ด้านสาธารณประโยชน์สาธ...
บทความทั้งหมด >>
 
ปฎิทิน
January 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31